Medya şanslarının yaratıcı kullanımı

Faaliyet amaçlarımız ve prensiplerimize ilişkin görüşlerimiz, konular ve alanlar ana hatlarıyla aşağıya çıkarılmıştır:

  • Eğitim, danışmanlık, enformasyon, yayın ve etkinliklerimizin temeli yetenek ve deneyimlerden oluşur
  • Medyanın sunduğu şans: enformasyonlardan ve iletişimden kişisel yaratıcılık için yararlanma
  • Çocukların ve gençlerin toplumsal söyleme katılımı kaçınılmazdır. Medyasal yeteneklerin gelişmesi için geniş yelpazeli sunum ve hizmetlerle kuruluşumuz tarafından yaratıcılık teşvik edilmekte, genç yetenekler aktif olarak desteklenmektedir
  • Angajman ve diyalog için kamuoyu gerekir. Gençlerin kendilerini dile getirebilmeleri ve nesiller arası diyalog için Almanya çapında forumlar düzenlenmekte, gençleri ilgilendiren konularda toplumsal hassasiyet sağlanmaya çalışılmaktadır
  • Eleştirel destekle doğru tercih. Kaliteli medyaya odaklanarak tarafsız uzmanların yaşlara göre medyasal önerileri sunulur
  • Demografik değişim, göçmenlerin topluma entegrasyonu ve cinsiyetler eşitliği üstesinden gelinmesi gereken en temel toplumsal sorunlar olarak görülmekte ve bu gerçek, faaliyetlerimiz için bir şans olarak algılanmaktadır
  • Öncelikle gelişmekte olan gençlere yönelik pedagojik çalışmalar için impuls veriyoruz. Gençlerle okul dışı faaliyetler, okullar, aileler, öğrenim ve diğer kurum ve kuruluşlara yönelik faaliyetlerimiz bu konuda örnek gösterilebilir
  • Kendini yenileme teşviki: model karakterli pratik projeler, bilimsel ve uzman araştırmaları teşvik edilmekte, anketler düzenlenmektedir
Go back